Match a Pair of SHOES - Memory Game

From The Metropolitan Museum Of ART, NY

Match a pair of shoes\ משחק זכרון

119.00 ₪Price
  • על המוצר

    מבית מוזיאון המטרופילין בניו יורק: 600 שנים של עיצוב נעליים נפרשות במשחק זיכרון מרהיב. נעליהם של אצילים, סוחרים, יורדי ים, נשות החברה הגבוהה לצד משרתות: אוצר עצום של הקשרים ומעמדות חברתיים משתקפים דרך האופנה. זוגות הנעליים במשחק הזיכרון מצולמים פרונטלית ומהצד, ואליהם מצורף פירוט קצר של מקור הנעל- התקופה ושם המעצב.