מדיניות & פרטיות

מדיניות הפרטיות של האתר
 

האתר ו/או מפעיליו מבקשים להבהיר את מדיניות הפרטיות של האתר:
 

יצירת קשר עם האתר

ניתן לייצור קשר עם מפעילי האתר באמצעות האתר, שירות הלקוחות או בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: adimizu@gmail.com


המידע


מידע הנמסר לאתר על ידי המשתמש:


כחלק מתהליך הגלישה באתר www.mizu.co.il (להלן: "האתר") והשימוש בו, מוסר הגולש לאתר מידע מיוזמתו ולבחירתו לרבות באמצעות טפסים, רישום לאתר,  תהליך הזמנה, צפייה בקטלוג מוצרים, וכדומה.

במסגרת מידע זה נאספים הפרטים הבאים, אשר יכולים לזהות את הגולש באופן אישי: שמו המלא של הגולש, כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש, כתובת ומספר הטלפון (אופציונאלי).

מידע זה נמסר לאתר על פי בחירתו של הגולש ובהסכמתתו ואין לו כל חובה למסור אותו לאתר,  מסירת המידע נועדה לאפשר לגולש חווית גלישה מלאה באתר והרכישה באתר הגולש יכול לבחור לא להעביר את המידע הנ"ל לאתר, אך במקרה זה ימנע ממנו גישה לחלק מתכני האתר ותפגע חווית הגלישה של הגולש ואפשרותו לרכוש מוצרים באתר.

המידע שיקבל האתר מהגולש,  לרבות  פרטיו  האישיים  של  הגולש, יוחזק על ידי האתר ו/או מי מטעמו, וכי ייעשה במידע זה שימוש  בהתאם  להוראות  כל  דין. כמו כן מסכים הגולש, כי האתר ישתמש במידע שתקבל מהגולש ישירות וכן במידע שייאסף ויצטבר אצל האתר למטרות שיווק ומכירות של האתר ו/או גורמים אחרים הקשורים עם האתר (צדדים שלישים) וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.


מידע הנאסף על ידי האתר כחלק מתהליך הגלישה באתר:

מדובר במידע כדוגמת כתובת IP שממנה מגיע הגולש, דפים שהוא צופה בהם וכיו"ב- במידע זה נעשה שימוש של האתר במטרה ליצור סטטיסטיקה של היקף השימוש באתר, הסטטיסטיקה (אך לא המידע) מועבר גם לצד שלישי.


Cookies

האתר לא אוסף מידע על הגולש מלבד כתובת הדואר האלקטרוני ושם בעת ההרשמה לאתר בלבד ולבחירת הגולש וכן פרטים אישים הנדרשים לצורך ביצוע רכישות באתר כמו כתובת למשלוח, כותבת מגורים, טלפון, פלאפון, שם משתמש, סיסמה, מוצרים שגולש מתעניין בהם, עגלת הקניות שלו וכדומה. –  עדי יש לבדוק מה מהפרטים נאסף בתור COOKIES, ומה נמסר בתהליך רישום ואז הפירוט לגביו יעבור מעלה למקום הרלוונטי


מידע הנמסר לצד שלישי

האתר לא מתיר לצדדים שלישיים – כדוגמת מפרסמים או חברות לניהול פרסום המשלבות 'באנרים' באתר - להתחקות אחר משתמשי האתר. האם זה נכון עכשיו?

כמו כן יוכל האתר למסור מידע שנמסר לו על ידי הגולש ו/או נאסף על ידי האתר במקרים הבאים: האם יש עוד דברים רלוונטיים בהתאם להוראה של רשות מסומכת על פי דין;

  • כדי לאפשר לגולש לערוך שימוש כדבעי באתר;

  • במקרה בו הגולש יפר את תקנון האתר ו/או את תנאי השימוש של האתר ו/או של כל אחד מהשירותים המוצעים בו;

  • לצורך הליך משפטי בין הגולש ו/או מי מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמו ו/או הצדדים השלישים להם יש שיתוף פעולה עם האתר;

  • לצורך מניעת נזק חמור שעלול להיגרם לגולש ו/או לאתר ו/או לצד שלישי כלשהו על ידי חשיפת המידע;

  • במקרה שפעילות האתר תימכר לגורם אחר.
     

אבטחת מידע

האתר מאובטח ב-SSL, ועובד בשיתוף עם חברת פלא-כארד שהינם בעלי תקן PCI לסליקה.


שונות

הגולש יכול לעיין במידע ולתקנו או למוחקו, כאמור בהוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

 

עם מסירת מידע כלשהו לאתר, מסכים ומאשר הגולש כי השימוש במידע כמפורט לעיל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה את הגולש בכל סעד ו/או פיצוי מכל מין ו/או סוג שהוא, למעט הזכות לבטל את  הסכמתו  על  ידי  מתן הודעה  בכתב  לאתר.

 

יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן את מדיניות הפרטיות מעת לעת. המדיניות המעודכנת תפורסם בעמוד הרלוונטי באתר ותחולתה תהיה מיום פרסומה